Grönområden, fritid & miljö
Kommunal service
Trafik, väg & järnväg
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram
Nya stadsdelar
Trafikstörning
Bostäder

Nya projekt


Nya vägen Läs mer...

14 april -31 maj
Senast ändrad: 2019-04-17 14:39

Parkeringshuset Stuvaren Läs mer...

September 2018 - hösten 2020
Senast ändrad: 2019-01-21 20:53

Uppdaterade projekt


Kovland Läs mer...

Pågående
Senast ändrad: 2019-03-31 13:03

Begränsad framkomlighet Bydalen - Skepparplatsen Läs mer...

3 december 2018 - hösten 2019
Senast ändrad: 2019-03-20 14:35

Storbron - Bygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020
Senast ändrad: 2019-02-20 09:19

Västra station, upprustning Läs mer...

Hösten 2018- hösten 2019
Senast ändrad: 2019-01-21 20:36