Grönområden, fritid & miljö
Kommunal service
Trafik, väg & järnväg
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram
Nya stadsdelar
Trafikstörning
Bostäder

Nya projekt


Omledning av rekreationsstigar Bergsåker Läs mer...

januari 2019 - maj 2021
Senast ändrad: 2019-01-22 16:01

Parkeringshuset Stuvaren Läs mer...

September 2018 - hösten 2020
Senast ändrad: 2019-01-21 20:53

Uppdaterade projekt


Trafikomledning i Njurundabommen Läs mer...

27 augusti 2018-30 april 2019
Senast ändrad: 2019-03-20 14:36

Begränsad framkomlighet Bydalen - Skepparplatsen Läs mer...

3 december 2018 - hösten 2019
Senast ändrad: 2019-03-20 14:35

Storbron - Bygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020
Senast ändrad: 2019-02-20 09:19

Västra station, upprustning Läs mer...

Hösten 2018- hösten 2019
Senast ändrad: 2019-01-21 20:36