Välj kategori:
Nya stadsdelar
Trafik, väg & järnväg
Bostäder
Grönområden, fritid & miljö
Kommunal service
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram


Nya och uppdaterade projektBygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020

En ny Storbro ska byggas då den befintliga bron blivit gammal, fått dålig bärighet och därför måste rivas. Arbetet påbörjas våren 2018 och beräknas vara klart sommaren 2020.

Broreparation: Matfors Läs mer...

Januari 2016 - sommaren 2018

Gamla bron över Ljungan, längs Bruksgatan i Matfors är avstängd mellan 25 januari 2016 - sommaren 2018. Motorfordonstrafiken hänvisas under byggtiden via Väg 544, d.v.s. angränsande bro över Ljungan.

Oscarsgatan, upprustning Läs mer...

2 maj 2017 - juli 2017

Upprustning av gång- och cykelvägen längs Oscarsgatan mellan Bergsgränd och Bergsgatan.

Alnövägen, upprustning Läs mer...

Våren 2017 - hösten 2018

Upprustning av gång- och cykelvägen längs Alnövägen mellan cirkulationsplatsen vid Circle K och Pottängsvägen.

Ledningsarbeten: Sjögatan-Strandgatan-Köpmangatan Läs mer...

Februari 2017 - sommaren 2018

MittSverige Vatten & Avfall genomför omfattande ledningsarbeten med vatten och avloppsledningar längs sträckan: Sjögatan - Strandgatan - Köpmangatan - Norra-Järnvägsgatan.